70-vuotias Lempäälä-Seura on kaikille lempääläisille tarkoitettu kotiseutuyhdistys tehtävinään
– kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta
– elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen
– kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen sekä
– kotiseudun kulttuurin vaaliminen ja edistäminen.

Toteutustapoja ovat mm. museon hoito, kirjojen ja Lempäälän Joulu -lehden julkaiseminen, ohjelmalliset kokoukset, kesäretket sekä tilaisuudet yhteistyössä kunnan kulttuuritoimen kanssa. Kesäkuinen Lasten päivä Museoraitilla on tapahtumista suosituimpia.

Ohjelmaan on tullut myös arkeologia, mm. Aimalan kirkonpaikan etsiminen yhteistyössä ammattilaisten kanssa. Lausuntojen antaminen erilaisista kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvistä hankkeista kuuluu kaikkien kotiseutuyhdistysten tehtäviin. 

 

Kuokkalan museoraitti avautuu taas kesäkaudella 2023

Tiedustelut: Kulttuurikoordinaattori Talvikki Torppa etunimi.sukunimi@lempaala.fi, 050-383 9613.  Lempäälä-Seuran museovastaava Kaarina Lepistö etunimi.sukunimi@elisanet.fi, 050-4433330.