Lempäälä-Seura on kaikille lempääläisille tarkoitettu kotiseutuyhdistys, jonka tarkoituksena on sääntöjen mukaan:

– kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta
– elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen
– kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen sekä
– kotiseudun kulttuurin vaaliminen ja edistäminen.

Toimintansa toteuttamiseksi Lempäälä-Seura mm. harjoittaa museotoimintaa ja tukee paikallista kotiseutuarkistoa, harjoittaa kotiseututietoutta lisäävää julkaisu- ja kustannustoimintaa sekä edistää perinteiden, historian ja nykypäivän tallentamista sekä luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista.

 

Aimalan naula, muistoesine ja arvolahja! 100 euron hinta menee lyhentämättömänä Aimalan kirkonpaikan jatkokaivausten rahoittamiseen. Ks. välilehti Myytäviä kirjoja ja tuotteita. 

Lempäälän Joulu 2019 on edelleen saatavissa – à 5€. Voit tilata lomakkeella ks. Myytäviä kirjoja ja tuotteita. 

 

Kuokkalan museoraitille kesällä 2020? Ks. välilehteä. 

Tiedustelut ja varaukset: kulttuurikoordinaattori Talvikki Torppa etunimi.sukunimi@lempaala.fi, 050-383 96 13.

 

 

 

 

    

Oli kirkko Aimalassa -julkaisu
Kuokkalan museoalue