Lempäälä-Seura on kaikille lempääläisille tarkoitettu kotiseutuyhdistys tarkoituksenaan

– kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen paikallisten erityispiirteiden pohjalta
– elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen
– kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen sekä
– kotiseudun kulttuurin vaaliminen ja edistäminen.

Toteutustapoja ovat mm. museon ylläpitäminen, kirjojen ja Lempäälän Joulu -lehden julkaiseminen, ohjelmalliset kokoukset, kesäretket ja erilaiset tilaisuudet yhteistyössä kunnan kulttuuritoimen kanssa. Kesäkuinen Lasten päivä Museoraitilla on tapahtumista suosituimpia. Viime aikoina ohjelmaan on tullut myös arkeologia, mm. Aimalan kirkonpaikan etsiminen yhteistyössä ammattilaisten kanssa.

 

Aimalan naula, muistoesine ja arvolahja! 100 euron hinta menee lyhentämättömänä Aimalan kirkonpaikan jatkokaivausten rahoittamiseen. Ks. välilehti Myytäviä kirjoja ja tuotteita.

 

Kuokkalan museoraitti 

Tiedustelut: kulttuurikoordinaattori Talvikki Torppa etunimi.sukunimi@lempaala.fi, 050-383 96 13.

 

 

 

 

    

Oli kirkko Aimalassa -julkaisu
Kuokkalan museoalue